Skip to main content

Arkitekt Lotta Carlsson på Wikerstål Arkitekter i Helsingborg ritade villan åt kunden. I april 2012 började vi att bygga…
Vi startade med att riva ett befintligt hus och sidobyggnad.
Sulor murades på traditionellt vis plus uppfyllnad med singel samt 300 mm isolering under golvslingorna.
Väggar murades upp med 350 mm Leca isoblock.
Betongkassetter 60 mm lades ut som bjälklag.
Stämpning under bjälklaget, ca 1/kvm.
El, ventilation och rörledningar läggs på bjälklaget och döljs när vi gjuter på 180 mm betong.
Gavlar och övrigt murverk muras upp.
Takstolar och tak monteras. Yttersta takpannan muras fast i gavelputsen på klassiskt vis; inga trävindskivor.
Rostfritt nät monteras på fasaden och 20 mm puts läggs på.
Vit silicatfärg enligt Webers system.
Hela yttertaket sprutisoleras ca 300 mm.
Vitlaserad furupanel på hela ovanvåningen från Baseco.
Zinkplåt till all plåtning.
Balkongräcke och entrétak är tillverkat och galvat av en lokal smed.

 

 

 

MH Bygg i Hbg AB • Grustagsgatan 13 • 254 64 Helsingborg
Mobil 0708–29 07 04