Skip to main content

VI BYGGER DRÖMMAR!

Du är välkommen att anlita oss när det gäller arkitektritade nybyggen, tillbyggen eller ombyggnationer. Vår kompetens, erfarenhet och ambition gör oss till ett konkurrenskraftigt och tryggt val för uppdrag av kvalitetskaraktär.

Skräddarsydda lösningar är en av våra specialiteter. Vi är också väl förtrogna med olika byggstilar och traditioner avseende arkitektur och materialval. Däremot avstår vi från att montera prefabricerade modulhus.

Välj oss för ditt privata projekt eller för företagets räkning. Hälften av våra kunder är företag, med uppdrag som kontorsombyggnader och ändringar i produktionslokaler, etc. Andra hälften är uppdrag från privatpersoner.

MH BYGG startades 1984 och har idag fem fast anställda samt ett väl inarbetat nätverk av kompetenta delleverantörer.För oss är kvalitetsambitionerna viktigare än tillväxt. Vår målsättning är inte att bli ett stort företag, utan att hålla den här nivån och leverera bästa kvalitet.

Sedan 25 år har vi även ett nära samarbete med skickliga arkitekter. I samverkan med dig och dem genomför vi en lyckad och smärtfri byggprocess. Deras professionella, innovativa och samtidigt positivt prestigelösa arbetssätt, med ödmjukhet inför dina visioner, bäddar för ett lyckat resultat. Du får glädje av deras expertis, för att sätta dina idéer på ett papper, som vi kan bygga efter.

“Låt oss bygga ditt drömhus.
Tillsammans med dig!
Ring mig direkt på 0708-290 704
eller skicka ett email.”

Maths HanssonB y g g m ä s t a r e