Skip to main content

Byggherren anlitade Lasse Bourdette på Arkitektlaget hösten 2008 för att bygga om huset till ett läckert och praktiskt hus. Efter många turer med byggnadsnämnden gick bygglovet igenom hösten 2009. Efter anbudsgivning valdes vi ut att bygga huset. Bottenplattan och en del väggar skulle behållas men en del väggar var rötskadade, därför valde vi att mura väggarna med Leca isoblock istället. Stommen i huset är i stål vilket tillåter tunna och smäckra vägg och takdetaljer. Häng med…


MH Bygg i Hbg AB • Grustagsgatan 13 • 254 64 Helsingborg
Mobil 0708–29 07 04