Skip to main content

Årsskiftet 2014/2015 tog vi oss an vårt största projekt hittills…

Vi blev tillfrågade om att bygga en hästgård strax utanför Helsingborg, kunden hade köpt ett ställe med 8 hektar mark och på tomten låg ett litet korsvirkeshus, en verkstadslänga och ett stall. Efter lite undersökningar och möten beslutades att riva allt befintligt. Sen uppfördes alla hästälskares drömställe bestående av fem byggnader; boningshus, ekonomibyggnad, maskinhall, stall och ridhus. Boningshuset uppfördes med traditionell sula och murad grund. Gjuten platta med vattenburen golvvärme på hela entréplan. Väggarna murades upp med isoblock och alla innerväggar murades upp, alla väggar nätades och putsades invändigt och fick ett ytskikt av STO puts som målades vitt. Utvändigt putsades fasaden grovt för att sedan kläs med ”falskt korsvirke” bestående av torkat tryckimpregnerat virke som målats tre gånger före montage. Facken i korsvirket byggdes sedan ut med STO ventec skivor och STO-putsades. Bjälklaget byggdes av rejäla kertobalkar och 30 mm golvplywood. Taket byggdes med klassiska takstolar, råspont, papp och till slut minerit som brandskydd för att sedan täckas med stråtak, vackert så det förslår…

Ekonomibyggnaden har samma grund som boningshuset och även här vattenburen golvvärme i hela byggnaden. Väggarna uppfördes av lösvirke, 45×145 reglar som kläddes med minerit och 50 mm fasadskiva, för att även här få samma korsvirkesfasad som boningshuset. Taket består av takstolar, råspont, papp och mineritskivor. I ekonomibyggnaden finns även gårdens ”hjärta” i form av ett gigantiskt teknikrum.

Stallet restes av färdiga betongelement som levererades av A-betong. Även detta fick en beklädnad av korsvirke och STO system. Invändigt ryms 20 stora boxar med inredning från Röwer&Rub, samt allt annat man kan önska som häst och hästägare så som solarium, spolspilta, sadelkammare, m m. Golvet i stallet är ett betonggolv som epoxybehandlats för att sen få en yta av ”gummistenar” och taket kläddes med träullitskivor, allt för att få så ljuddämpad miljö som möjligt. Ovanvåningen på stallet är inrett med tre övernattningsrum med badrum i varje och ett stort samlingsrum med ett komplett kök i.
På ovanvåningen ryms även ett gigantiskt fläktrum som ser till att luften i stallet är optimal. Ventilationsjobben är utförda av Veksab ventilation.

Maskinhallen är även den byggd av betongelement från A-betong, som klätts med antracitgråmålade panelbrädor 22×29 som underbräda och 22×145 som lock som målades faluröda. Panelen är spikad med ett överlapp så att bara 28mm av den gråa panelen syns, en mycket snygg fasad. I maskinhallen ryms uppställningshall, verkstad och en tvätthall till hästtransporter.

Ridhuset är 70×22 meter stort och uppfördes med limträbågar och minerittak med ljusinsläpp. Även en gavel på ridhuset är helglasad vilket ger ett fantastiskt ljus. På andra gaveln ryms en stor läktare.

När projektet var avslutat så bjöd beställarna på en hejdundrande fest med livemusik och god mat och härlig stämning för alla inblandade.

 

 

MH Bygg i Hbg AB • Grustagsgatan 13 • 254 64 Helsingborg
Mobil 0708–29 07 04