Skip to main content

Byggår: 2006–2007

Helrenovering av en kulturskyddad Skepparegård.

 • ”Stora” huset är en helmurad länga med en korsvirkesdel i vinkel.
 • Allt utom stommen i huset har rivits.
 • 50 kvm källare utgrävd i stora huset.
 • Spontning invändigt, för att hålla husets grundmurar
  på plats under arbetet.
 • Nytillverkade fönster i gammal stil, med lufttorkad kåd-rik Norrlandsfur.
 • Ny korsvirkesgavel i ek, lufttorkad i 6 år.
 • Allt tegel i korsvirket är ommurat och en del syllbitar
  har ersatts på gammalt vis, med blixtförband.
 • Taken är omlagda med återanvända Veberödpannor
  och trekantsläktat papptak med ståndränna.
 • Golven är 28 mm Douglas-fur samt 32 mm hela 250-åriga furuplank i korsvirkesdelen.
 • Alla ytor och inredningar är nya.
 • Byggtid 1,5 år.MH Bygg i Hbg AB • Grustagsgatan 13 • 254 64 Helsingborg
Mobil 0708–29 07 04