Skip to main content

På senhösten 2007 började vi på den planerade, omfattande ombyggnaden. Villan skulle få ett rejält ansiktslyft och huset skulle breddas mot havet – därför var vi tvungna att demontera taket och ett flertal väggar. De första ritningarna var tänkt med traditionellt sadeltak i en och halv plan. När rivningen var klar hade vi ett möte med beställarna och konstaterade att det inte var lönt att spara dessa väggstumpar, utan vi kunde lika gärna riva dessa också och ge arkitekten Annelie Wenner, Wenner Arkitekter, ett blankt papper att rita ett läckert, modernt hus. Det enda vi ”sparade” var källaren. Bygget kunde ändå framskrida, medan projektering fortskred.

Källaren breddades som planerat och nya ritningar började komma fram. Ett väderskydd (tält) monterades över hela huset så att vi skulle kunna arbeta oavsett väder och vind. För att få ett bra resultat när man bygger ett hus med platt tak och terasser är det i princip nödvändigt med ett väderskydd. Ytterväggar murades av 350 mm Leca Isoblock med extra drevremsa för bättre k-värde. Stålstomme monterades och pelare borrades rakt igenom det gjutna källartaket, ner igenom befintligt källargolv, där nya fundament gjöts. Stålstommen är till för att bära upp det nya betongbjälklaget över alla stora glasöppningarna. Hela bjälklaget till 2:a våningen är format på traditionellt vis med stålstämp, träbjälkar, reglar och plywood. 60 kbm betong gick åt till bjälkaget inkl en 6 m hög pelare i nordvästra hörnet.

Ovanvåningen ligger indragen så att man kan gå runt huset samt en rejäl terass mot sundet. Terasserna är isolerade med 20 cm Foamglas som tåler vikt från teakdäcket utan att deformeras. För att kunna ha terassdörrar på ovanvåningen i samma höjd som terassen utvändigt var vi tvungna att gjuta upp hela golvet på ovanvåningen 30 cm med EPS Cement (frigolitkulor blandat med cement). Schüco aluminiumpartier monterades i hela huset. Invändigt putsades alla väggar med STO tunnputs. Pluggit Ventilationssystem monterades i hela huset. Det är ett system där man kan växla mellan sval eller varm luft som blåser i nersänkta golvkonvektorer. Rostfri stålspiraltrappa ritades, tillverkades och monterades av Plan Trapper AS, Danmark. Hela huset är gjort i extremt hög kvalitet, helt enligt beställarnas önskemål.


MH Bygg i Hbg AB • Grustagsgatan 13 • 254 64 Helsingborg
Mobil 0708–29 07 04